Διοικητικό Συμβούλιο

To Athens LifeTech Park υφίσταται ως ανεξάρτητη νομική οντότητα (ΑΜΚΕ) και διοικείται από ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο.

Athens LifeTech Park
To πρώτο τεχνολογικά εστιασμένο οικοσύστημα γύρω από τις επιστήμες ζωής και υγείας